Terapie

Zjistili jste, že trpíte potravinovou nesnášenlivostí? Následná terapie je velmi důležitým krokem k tomu, aby jste se vyvarovali výživových chyb, které mohou být pro Vaše zdraví nebezpečné. Proto je důležité spolupracovat s terapeutem nebo výživovým poradcem - specialistou na problematiku potravinové nesnášenlivosti.  

ELIMINAČNÍ DIETA

Nejdůležitějším terapeutickým postupem je změna výživy. Je třeba se vyhýbat všem potravinám pozitivně testovaným v testu IgG4nebo spojení potravin. Na základě zjištěného nálezu může vyživovací terapie obsahovat pouze eliminaci dotyčných alergenů. Z jídelníčku jsou odstraněny potraviny, které vykazují vyšší množství protilátek. Jiné pozitivně testované alergeny by se měly jíst podle možností v rotacích dle individuálního terapeutického doporučení tak, aby se zabránilo dalšímu nárůstu senzibilací a oslabování imunitního systému.