Hyperaktivita dětí a jak souvisí s potravinovou nesnášenlivostí

Dětský organismus je velmi citlivý na vnější vlivy a předpokládá se, že právě u dětí se nežádoucí účinky přídatných látek mohou projevit nejvíce. Děti v poměru ke své váze spořádají daleko více jídla než dospělí a jejich vnitřní orgány se tedy musí vyrovnat s relativně vyššími látkami přídatných látek. Především oblíbené dětské pochoutky obsahují celé spektrum kontroverzních přídatných látek a sladkosti se obarvují syntetickými barvivy, aby dítě zaujalo např. bonbony Haribo obsahují chinolinovou žluť E 104, ponceau 4R E 124, patentní modř V E 131 a indigotin E 132. Několik studií se zabývalo vlivem přídatných látek na chování a studijní výsledky dětí. Autoři došli k závěru, že téměř všechny děti dosahovaly lepších výsledků, když byly na dietě neobsahující přídatné látky. Někteří lékaři se domnívají, že potravinářská aditiva, zejména barviva, konzervační činidla a aromata jsou v určitých případech příčinou hyperaktivity dětí. Hyperaktivní děti jsou příliš čilé a dělá jim problémy soustředit. Jejich chování je nepředvídatelné, jsou náladové, snadno se rozruší, často pláčí a nejsou schopny být v klidu déle než několik minut. Pohyby očí a rukou nejsou zcela koordinované. Jejich chování je rušivé jak ve škole tak doma. Tyto děti mají často problémy s učivem, špatně spí, některé mají problémy se správnou řečí a mohou být nemotorné. Hyperaktivní děti mohou trpět také dalšími obtížemi – astmatem, ekzémy, katary, bolestmi hlavy, bolestmi břicha, nočním pomočováním a nenormální žízní. Chlapci jsou častěji postižení než dívky, přičemž hyperaktivita často není vůbec diagnostikována – okolí věří, že chování dítěte je přirozené nebo že z toho dítě vyroste. Pokud se upraví stravovací režim pro tyto děti, může se to pozitivně projevit na snížení jejich hyperaktivity.

PŘÍZNAKY HYPERAKTIVITY DĚTÍ

 • Přílišná čilost a problém soustředit se
 • Nepředvídatelné chování
 • Náladovost
 • Snadno se rozruší
 • Často pláčou
 • Nejsou schopny být v klidu déle než několik minut
 • Pohyby očí a rukou nejsou zcela koordinované
 • Chování je rušivé jak doma tak ve škole
 • Časté problémy s učivem
 • Špatně spí
 • Některé mají problémy se správnou řečí 
 • Mohou být nemotorné

 

Průvodní jevy
 • Astma
 • Atopický ekzém
 • Katary
 • Bolesti hlavy
 • Bolesti břicha
 • Noční pomočování
 • Nenormální žízeň
 

Úprava stravovacího režimu  u těchto dětí se může pozitivně projevit na snížení  jejich hyperaktivity!