Pseudoalergie

Co je pseudoalergie a jak souvisí s potravinovou nesnášenlivostí 

např. hyperaktivita dětí, atopický ekzém a astma?

 

Jedním z typů potravinové přecitlivělosti je tzv. pseudoalergie, která má v některých případech podobný průběh jako alergický typ potravinové reakce. Pseudoalergie mohou být způsobené požitím nízkomolekulárních chemikálií používaných v potravinářském průmyslu jako jsou barviva, konzervační látky, ochucovadla apod. V potravinách se používají stovky přídatných látek a aromatických látek a řada potravinářských aditiv způsobuje nežádoucí účinky a reakce připomínají alergie. Často jsou to především potravinářská azobarviva, benzoany, siřičitany a další látky. Některá aditiva mohou také vyvolávat astmatické záchvaty, průjmy, nevolnosti a řadu okamžitých reakcí. Některá jsou spojována se vznikem nádorů či nepříznivým vlivem na reprodukci a vývoj plodu (např. chinin). Pro každou látku je určeno tzv. ADI (přijatelná denní dávka), což je množství látky, které by při denní konzumaci po celý život nemělo vést k pozorovatelným zdravotním rizikům. Ale pozor – většina aditiv je zkoušena pouze na zvířatech, není tedy snadné odhadnout dávku, která by mohla člověku uškodit z údajů o tom, jaká množství vyvolávala nežádoucí účinky u zvířat.

Nesnášenlivostí přídatných látek trpí častěji astmatici, atopici (lidé se sklonem k alergii) a lidé trpící chronickou kopřivkou. Podle některých zdrojů jsou nežádoucí účinky aditiv pozorovány častěji u dospělých, což může být způsobeno tím, že čím déle je člověk vystaven vlivu určité látky, tímspíše na ni začne být citlivý.

Dětský organismuje velmi citlivý na vnější vlivy a předpokládá se, že právě u dětí se nežádoucí účinky přídatných látek mohou projevit nejvíce. Děti v poměru ke své váze spořádají daleko více jídla než dospělí a jejich vnitřní orgány se tedy musí vyrovnat s relativně vyššími látkami přídatných látek. Především oblíbené dětské pochoutky obsahují celé spektrum kontroverzních přídatných látek a sladkosti se obarvujísyntetickými barvivy, aby dítě zaujalo. Několik studií se zabývalo vlivem přídatných látek na chování a studijní výsledky dětí. Autoři došli k závěru, že téměř všechny děti dosahovaly lepších výsledků, když byly na dietě neobsahující přídatné látky. Více zde "hyperaktivita dětí"