Eliminační dieta neboli rotace konzumace potravin

Eliminační dieta se sestavuje individuálně podle výsledku testu a spočívá v konzumaci pozitivně testovaných potravin v daných rotacích. Podle míry koncentrace protilátek IgG4 se jednotlivé potraviny rozdělí do skupin, které určují jak často může být potravina konzumována, aby nezatěžovala střevní sliznici a celkový organismus. Pozitivně testované potraviny se z jídelníčku nevylučují úplně, pouze se omezují a kontrolovaně se reguluje jejich příjem.

POZOR !!! Nejedná se o redukční dietu, nýbrž o terapii rotací konzumace pozitivně reagujících potravin.