PŘEKYSELENÍ ORGANISMU

Překyselení organismu je v současnosti jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob, protože zdraví je bezprostředně závislé na rovnováze mezi kyselostí a zásaditostí našeho těla. Překyselení způsobuje většinu nemocí a důkladné odkyselení a doplnění minerálních látek v těle tvoří základ každé terapie. Ta probíhá především za pomocí přirozené stravy, bohaté na zásadité látky. Každé chronické onemocnění začíná lokálními skrytými acidózami, které pokračují celkovou latentní acidózou základní substance s odpovídajícími zánětlivými reakcemi buněk. Končí tím, že se v organismu etabluje uzavřený kruh a při následné masivní acidóze, která se může projevit ztuhnutím postižené tkáně se ztrácí možnost řídit v ní základní životní pochody. Překyselený organismus nemůže být zdravý. Čím větší je toto zatížení, tím závažnější je onemocnění. Následky překyselení mohou být např. opotřebování žláz a dalších orgánů s odpovídajícím narušením funkcí, zácpy nebo průjmy, plísňová onemocnění, deprese a psychické poruchy, potíže při učení, zapomnětlivost a roztržitost, zbytečná onemocnění, kterým by se dalo snadno předejít, předčasná úmrtí apod.

Sestavíme Vám osobní program k odkyselení organismu, poradíme Vám jaká je kyselozásaditá rovnováha ve stravě a také Vás upozorníme na podstatné chyby ve Vašem stravování.

Cena komplexního programu "Odkyselení organismu" : viz. Ceník služeb