Analýza složení těla na přístroji InBody

Měřením zjistíte rozložení svalové hmoty, podkožního tuku, minerálních látek a vody v těle a v jednotlivých jeho částech. Z rozdílu změřených hodnot bioimpedancí jednotlivých částí těla (trup, pravá paže, levá paže, pravá noha, levá noha) a jednotlivých tkání (svaly, tuk, kosti, voda) přístroj diagnostikuje obsah vody, svalů, minerálních látek a tuku v těle, jejich rozložení, symetrii tohoto rozložení, vyhodnotí stupeň nadváhy, obezity či podvýživy, stanoví bazální metabolismus a index fyzické kondice. Mimořádně přesné a detailní výsledky měření na InBody 230 umožňují výživovým poradcům stanovit a doporučit vhodný způsob stravování a tělesné zátěže klientů.

Posoudíme Vaši hmotnost a případnou nadváhu či podváhu.

Bližší informace naleznete zde www.spravnavyziva.cz/diagnostika/inbody-analyza-slozeni-tela/