Test minerálů a vitamínů

Testování lze provést 3-mi způsoby - z vlasů, nehtů či krve. Na základě výsledku testování a analýzy minerálních prvků Vám sestavíme individuální plán doplňků stravy tak, jak to Vaše tělo potřebuje.

Prvky jsou základními součástmi živé i neživé přírody. Dusík (N), síra (S), kyslík (O), vodík (H), uhlík(C) tvoří organické sloučeniny: bílkoviny, uhlovodany, tuky a vitamíny.

Ze 104 známých prvků tvoří celá 1/3 sloučeniny důležité pro organismus - strukturální prvky kostry a měkkých tkání a také činitele regulující mnoho fyziologických funkcí, např. srážení krve, přenos kyslíku, aktivace enzymů.

Tyto prvky je možné rozdělit do 3 skupin:

  1. prvky nezbytné pro život, tzv.bioprvky
  2. prvky neutrální, bez nichž může metabolismus fungovat a
  3. prvky toxické, které mají škodlivý vliv na organismus

Prvky nutné k normálnímu fungování organismu klasifikujeme jako makro-a mikroelementy.
Makroelementy neboli makroprvky jsou ty, jejichž koncentrace v tělních tekutinách a ve tkáních činí více než 1 mmg/g čerstvé tkáně (mmg-10-6g). K makroprvkům počítáme chlor (Cl), fosfor (P), hořčík (Mg), draslík (K), sodík (Na), vápník (Ca).

Mikrolelemnty-mikroprvky, stopovými prvky, nazýváme ty, jejichž koncentrace v organismu je menší než 1 mmg/g čerstvé tkáně. Mikroelementy jsou: arsen (As), chrom (Cr), cín (Sn), zinek (Zn), fluor (F), jod (I), kobalt (Co), křemík (Si), lithium (Li), mangan (Mn), měď (Cu), molybden (Mo), nikl (Ni), selen (Se), vanadium(V), železo (Fe).

Toxické prvky, které škodí zdraví jsou hlavně hliník (Al), rtuť (Hg), kadmium (Cd), a olovo (Pb).

Cena analýzy minerálů: viz. Ceník služeb